שירותי תפעול – כיצד יתבצע הטיפול בלקוח שלך?

הצעות מחיר לביטוח רכב, לדירה, לעסק, לקבלנים, לחבויות:

מענה טלפוני מהיר ומתן הצעות מחיר חדשות ואטרקטיביות.

אופן הטיפול בלקוח: 

איסוף הנתונים לצורך מתן הצעת מחיר   ->   התנהלות מול חברות הביטוח   ->   איסוף המסמכים והפקת הפוליסה   ->   שליחה למבוטח   ->   תיעוד וסריקה בתיק הלקוח.

 

 

טיפול במקרה של תאונה, נזק או תביעה:

המבוטח שלך עשה תאונה?

אופן הטיפול בלקוח:

איסוף הפרטים והמסמכים   ->   העברה לחברת הביטוח   ->   ליווי המקרה עד תשלום הפיצוי למבוטח   ->   תיעוד וסריקה בתיק הלקוח.

 

 

בקשות לשינויים בפוליסת קיימת: 

החלפת רכב או שינוי כתובת או שינוי סכומי ביטוח או שינוי כתובת. 

אופן הטיפול בלקוח

איסוף נתונים ומסמכים   ->   הפקה במערכת חברת הביטוח   ->   שליחה למבוטח   ->   תיעוד סריקה בתיק הלקוח.

 

 

טיפול בחידוש פוליסות:

התנהלות מול חברות הביטוח ומול המבוטח והכנת הצעה אטרקטיבית לחידוש הביטוח.

אופן הטיפול בלקוח

הגשת הצעת מחיר לחידוש ביטוח   ->   הפקת הפוליסה   ->   שליחה למבוטח   ->   תיעוד וסריקה בתיק הלקוח.

 

 

בירור מצב גבייה לפוליסה:

הלקוח מבקש לברר נתוני גבייה ולקבל מידע על פוליסת הביטוח.

אופן הטיפול בלקוח:

מענה טלפוני מידי   ->   שליחה למבוטח   ->   תיעוד בתיק הלקוח.

 

 

דרישה להמצאת מסמכים:

הלקוח מבקש העתק פוליסה, תעודת חובה, אישור על תשלום, אישורי העדר תביעות.

אופן הטיפול בלקוח:

מענה ושליחה למבוטח   ->   תיעוד בתיק הלקוח.